Zestaw RFID do inwentaryzacji

Chainway C72 + MiS Inwetaryzator SET

Oprogramowanie MiS Inwentaryzator oraz terminal mobilny RFID Chainway C72 to świetny zestaw do sprawnej, błyskawicznej inwentaryzacji mienia, maszyn, urządzeń czy narzędzi. 

Oprogramowanie zostało napisane specjalnie dla terminala Chainway dzięki czemu jest z nim w pełni kompatybilne. 

W zakresie funkcjonalności oprogramowania znajdziemy:

- import i eksport danych z pliku xls

- definiowanie obiektów i przyporządkowywanie ich do tagów

- definiowanie kondycji przedmiotów

- możliwość dodania zdjęcia przedmiotu

- definiowanie różnych kategorii przedmiotów 

- tworzenie wielopoziomowego drzewa kategorii przedmiotów    

   (kategorii nadrzędnych i podrzędnych)

- tworzenie lokalizacji oraz wielopoziomowego drzewa lokalizacji

- definiowanie inwentaryzacji dla lokalizacji i kategorii

- sprawny proces realizacji inwentaryzacji, różne widoki listy  inwentaryzacyjnej

- aktualizacja zdjęć inwentaryzowanych przedmiotów w trakcie  inwentaryzacji

Ekran główny:
słowniki do definiowania: przedmiotów, kategori przedmiotów i ich hierarchii, lokalizacji i ich hierarchii, jednostek miar, oraz kondycji przedmiotów, a także definiowanie samych inwentaryzacji.

Ekran wyszukiwania konkretnego obiektu według mocy sygnału zwrotnego z taga RFID.

Ekran skanowania pozycji inwentaryzacji z wyświetleniem zdjęć inwentaryzowanych obiektów.

ADRES
SAI Solutions
ul. Sosnowa 94/98
97-200 Tomaszów Mazowiecki

KONTAKT
Email: mis@sai.com.pl
tel: +48 533 319 974